پست های پیرامون

1 هفته پیش
آموزش فنی گیربکس منومتیک چیست؟
با تفاوت های شیفت ترونیک و تیپ ترونیک و جزئیات آن ها آشنا می شویم.
دی 20، 1395
آموزش فنی عیب یابی در گیربکس معمولی
در گیربکس معمولی چه عواملی باعث خرابی می شود؟!
آذر 05، 1395
آموزش فنی انواع گیربکس‌های اتوماتیک در خودروها
با توجه به فراگیرشدن انواع خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک در بازار کشورمان و لزوم آشنایی با انواع گیربکس‌های اتوماتیک ، گزارش مذکور در این راستا منتشر می‌گردد.

آخرین ویدئو ها