پست های پیرامون

بهمن 21، 1395
بهمن 13، 1395
اخبار روز بلژیکی ها صنعت خودرو ایران را متحول می کنند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: بلژیکی ها با راه اندازی خط تولید گیربکس اتوماتیک در این استان، صنعت خودروی ایران را متحول می کنند
2 ماه پیش
آموزش فنی گیربکس منومتیک چیست؟
با تفاوت های شیفت ترونیک و تیپ ترونیک و جزئیات آن ها آشنا می شویم.
دی 20، 1395
4 ماه پیش
آموزش فنی انواع گیربکس‌های اتوماتیک در خودروها
با توجه به فراگیرشدن انواع خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک در بازار کشورمان و لزوم آشنایی با انواع گیربکس‌های اتوماتیک ، گزارش مذکور در این راستا منتشر می‌گردد.

آخرین ویدئو ها