پست های پیرامون

18 ساعت پیش
5 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
7 روز پیش
آموزش فنی فواید روغنکاری
مهمترین دلیل روغنکاری موتور،به عنوان مجموعه ای که دارای قطعات متحرک می باشد،کاهش اصطحکاک است.
1 هفته پیش
آموزش فنی موتورهای گاز سوز
گاز CNG ، گازی به مراتب تمیزتر نسبت به سوخت بنزین از نظرآلاینده های خروجی اگـزوز بـوده است.
1 هفته پیش

آخرین ویدئو ها