پست های پیرامون

18 ساعت پیش
آموزش فنی نگهداری باتری خودرو
باتری خودرو یکی از قطعه هایی است که توجه زیادی را از سوی صاحب خودرو می طلبد...
1 روز پیش
آموزش فنی تعمیرات موتور (قسمت آخر)
برای تشخیص عیب لازم است که شناخت کاملی از سیستم ،قطعات آن و نحوه عملکرد آن ها داشته باشیم.
3 روز پیش
آموزش فنی تعمیرات موتور (قسمت دوم)
برای تشخیص عیب لازم است که شناخت کاملی از سیستم ،قطعات آن و نحوه عملکرد آن ها داشته باشیم.
5 روز پیش
5 روز پیش
آموزش فنی تعمیرات موتور (قسمت اول)
برای تشخیص عیب لازم است که شناخت کاملی از سیستم ،قطعات آن و نحوه عملکرد آن ها داشته باشیم.
6 روز پیش
آموزش فنی شاسی های خودرو
شاسی در اصل یک چهار ضلعی است و از فولاد سخت به شکل ناودانی ساخته می شود
7 روز پیش
آموزش فنی فواید روغنکاری
مهمترین دلیل روغنکاری موتور،به عنوان مجموعه ای که دارای قطعات متحرک می باشد،کاهش اصطحکاک است.
1 هفته پیش

آخرین ویدئو ها