تیونینگهای مضحک و بی رحمانه

تیونینگهای مضحک و بی رحمانه

گاهی اوقات هیچ پاسخی وجود ندارد،بهترین پاسخ همین تصاویری است که از تیونینگ های مضحک میبینید!

گاهی اوقات هیچ پاسخی وجود ندارد،بهترین پاسخ همین تصاویری است که میبینید!

پایان سال 2016 نزدیک است و اکنون زمان ان رسیده که یک نگاهی به مضحک ترین خودروهای تغییر شکل یافته سال 2016 بیندازیم.خودروهایی با ظاهری بشدت تدافعی و بسیار شبیه کاراکتر های فیلم سینمایی MADMAX.

نظرات

آخرین ویدئو ها