شمارش معکوس برای رونمایی MG GS فیس لیفت

 اولین کراس‌اوور MG که یک سال و نیم بیشتر از عرضه آن در چین نمی گذرد، در مدل جدید، با طراحی متفاوت و تهاجمی تر رُخ جلو و تغییراتی در سپر عقب، به‌روز شده و در کابین نیز در کنار طراحی به‌روز شده پانل میانی داشبورد، گرد شدن فرم هواکش های دو طرف آن و طراحی جدید فرمان، در چیدمان و طراحی دکمه های روی داشبورد و کنسول متصل به آن نیز تجدید نظر شده است.
همچنین در کنار بزرگتر شدن نمایشگر مرکزی داشبورد، به نظر می آید اِم‌جی با استفاده از متریال و تریم بسیار مرغوب تر، سعی در بالارده تر نشان دادن کابین در مدل جدید داشته است.

نظرات

آخرین ویدئو ها