فرهنگسازی؛تنها راه پیشگیری از تلفات جاده ای

فرهنگسازی؛تنها راه پیشگیری از تلفات جاده ای

هزاران کشته در سال نتیجه رانندگی نا صحیح است. در 10 ماهه ابتدایی امسال بیش از 13 هزار نفر در جاده های کشور جان خود را از دست داده اند.

واژه های تصادف و تصادم در ســال های اخیر بخشــی از رانندگی واســتفاده ناصحیح از خودرو در کشور شده اســت.

هزاران کشته در سال نتیجه رانندگی نا صحیح است. در 10 ماهه ابتدایی امسال بیش از 13 هزار نفر در جاده های کشور جان خود را از دست داده اند. این درحالی است که مسئولان یکدیگر را به اهمــال کاری در این خصوص متهم می کنند. مسئولان نیروی  انتظامی خودروسازان و خودروهای بی کیفیت را دلیــل بالا بودن میزان کشته ها و مصدومان در سوانح رانندگی و جاده ای می دانند.

از طرف دیگرخودروســازان با رد این اتهامات، عدم نظارت و سختگیری از سوی پلیس را از علل بالا بودن آمار تصادفات می دانند. البته در سال های اخیر پلیس سعی کرده با استفاده از امکانی که قانون گذار در افزایش جرایم در اختیارش قرار داده است، از بروز سوانح و حوادث این چنینی که منجر به تلفات زیادی شــده و می شود، جلوگیری کند. 

فارغ از این بحث و جدل بین خودروســازان و پلیس، یکی از نکاتی که در این سال ها سعی شده است با تمرکز برآن، ازافزایش میزان تصادفات و سوانح جاده ای جلوگیری شود، مقوله فرهنگ سازی است. با وجود افزایش تعداد دوربین های راهنمایی ورانندگی در سراسر کشور، بالا رفتن میزان جرایم و همچنین تعلق نمره منفی به رانندگان خاطی، همچنان شاهد افزایش تعداد تصادفات و کشته ها در کشور هستیم. این یعنی حتی افزایش جریمه هم نتوانسته است کشور را از رتبه بالایی که در تعداد کشته شده ها در جهان دارد، باز دارد. تنها با فرهنگ سازی از دوران کودکی است که می توان رانندگی صحیح را فارغ از نوع خودرو نهادینه کرد.

نظرات

آخرین ویدئو ها