عیب یابی در گیربکس معمولی

عیب یابی در گیربکس معمولی

در گیربکس معمولی چه عواملی باعث خرابی می شود؟!

بیرون زدن دنده:
اولین علت:ساییده شدن با تیز کردن شانه دنده
رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده
دومین علت:ساییده شدن کشویی مربوطه
رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده
سومین علت:شل شدن سر و ته گیربکس
رفع عیب:سفت کردن ان
چهارمین علت:ضعیف یا شکسته شدن فنر ساچمه ماهک
رفع عیب:تعویض فنر ساچمه ماهک
پنجمین علت:صاف شدن گرده ماهی خار موشکی
رفع عیب:تعویض خار موشکی
ششمین علت:خرابی یا کچل کردن ساچمه – بلبرینگها – شفت های بالا و زیر
رفع عیب:تعویض بلبرینگی و ساچمه ها
هفتمین علت:خدابی و خوردگی بوشهای داخل دنده
رفع عیب:تعیض بوشها
 
صداهای گیربکس:
اولین علت:تیز کردن دنده ها
رفع عیب:سنگ زدن یا تعویض دنده
دومین علت:کم بودن روغن
رفع عیب:ریختن مقدار روغن به اندازه تعیین شده
سومین علت:لقی دنده ها – شفت ها و بلبرینگها
رفع عیب:تعویض قطعات خراب
 
دنده ها هنگام درگیری تولید صدا میکنند:
اولین علت:ازاد نکردن کلاچ
رفع عیب:تعمیر سیستم کلاچ
دومین علت:معیوب بودن دنده برنجی
رفع عیب:تعویض دنده برنجی
سومین علت:ساییدگی بوشها – لقی دنده ها و لقی شفت ها
رفع عیب:کلیه قطعات مربوطه را تعمیر و یا تعویض نمایید
چهارمین علت:ساییدگی اتصالات و بوش های اهرم بندی فرمان
رفع عیب:تنظیم و تعویض قطعات
پنجمین علت:کم بودن روغن
رفع عیب:به حد کافی روغن اضافه شود
 
روغن ریزی گیربکس:
علت:واشرهای کاغذی درب بالا
رفع عیب:تعوض واشرها

نظرات

آخرین ویدئو ها