آموزش قطعه شناسی فنی خودرو (موتور) - قسمت دوم

11-تایپت:

تایپت یا استکانی در دو نوع معمولی و هیدرولیک (اتومات) وجود داشته و بر روی بادامک های میل سوپاپ قرار گرفته و این قطعه در واقع محلی برای نشستن میل تایپ در داخل آن می باشد.در خودروهایی که تایپت اتومات اسفاده می شود سوپاپ های آنها نیاز به فیلر گیر ندارد.

12-میل سوپاپ:

میل سوپاپ یا میل بادامک به دو دلیل به این نام،نامگذاری شده است:

1)چون وسیله ای جهت باز و بسته شدن سوپاپ ها می باشد میل سوپاپ نامیده می شود.

2)چون قطعاتی به شکل بادام بر روی آن تراشکاری شده به میل بادامک نامیده می شود.

میل سوپاپ در حقیقت 4 وظیفه اصلی دارد:

1)باز شدن سوپاپ های موتور درمراحل مختلف کار موتور

2)راندازی پمپ بنزین مکانیکی توسط دایره خارج از مرکز

3)راه اندازی اویل پمپ یا پمپ بنزین

4)راه اندازی یا چرخاندن میل دلکو در خودروهایی که دلکو معمولی دارند.

 

13-دنده سرمیل سوپاپ:

دنده سرمیل سوپاپ وسیله ای است که توسط آن نیروی چرخشی میل لنگ به میل سوپاپ وارد می شود، یعنی این دنده با دنده میل لنگ به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درگیر می شود و نیروی چرخشی میل لنگ توسط (تسمه یا زنجیر یا روش های درگیری دنده با دنده بسته به میل سوپاپ منتقل می شود.

14-دنده سر میل لنگ:

وظیفه دنده سر میل ل نگ با دنده سر میل سوپاپ تقریبا یکی بوده و تفاوت آن در اندازه به قطر محوری آن می باشد به طوری که در هر خودرو قطر دنده میل لنگ نصف میل سوپاگ می باشد و در نتیجه با هر دو بار چرخیدن میل لنگ فقط یکبار میل سوپاپ می چرخد.

 

15-زنجیر موتور:

زنجیر موتور نیروی چرخشی میل لنگ را به میل سوپاپ انتقال می دهد

 

16-تسمه تایم:

تسمه تایم مانند زنجیر عمل کرده و وسیله ای برای انتقال نیروی چرخشی میل لنگ به میل سوپاپ می باشد.

17-زنجیر سفت کن:

زنجیر سفت کن از شل شدن زنجیر و به هم خوردن تایم موتور و همچنین از به وجود آمدن سروصدای اضافی در موتور جلوگیری می کند.

18-تسمه سفت کن:

تسمه سفت کن مانند زنجیر سفت کن می باشد با این تفاوت که میل لنگ بوده و معمولا از عیب های آن بوده که بعد از چند مدت کارکرد احتمال خراب شدن و به صدا در آمدن را دارد.

19-میل لنگ:

میل لنگ از جمله قطعات اصلی و مهم موتور بوده که شاتون ها روی آن مونتاژ شده و در حقیقت نیروی چرخشی خود را از پیستون ها در زمان انفجار گرفته و در مراحل دیگر باعث می گردد که پیستون ها به کار خود ادامه داده و حکت رفت و برگشتی خود را برای انجام 4 عمل اصلی انجام دهند.

20-پولی سر میل لنگ:

پولی یا فولی سر میل لنگ وسیله ای است که تسمه پروانه روی آن قرار گرفته و نیروی میل لنگ را از طریق تسمه به دیگر قسمت ها از جمله دینام، واتر پمپ یا پمپ آب و کمپرسور کولر ، پمپ هیدرولیک فرمان و غیره انتقال می دهد.

 

نظرات

آخرین ویدئو ها

به کانال تلگرامی گاراژ ماشینها بپیوندید