فقط با 14 میلیون تندر 90 بخرید

فقط با 14 میلیون تندر 90 بخرید

جدیدترین شرایط پیش فروش تندر 90 ایران خودرو با پیش پرداخت فقط 14 میلیون تومان اعلام شد.

 بر این اساس شرایط پیش فروش تندر 90 ایران خودرو به شرح زیر اعلام شده است.

نظرات

آخرین ویدئو ها