ورود مدلهای مرسدس به کشور با برند MEC

ورود مدلهای مرسدس به کشور با برند MEC

با حذف مرسدس بنز از فهرســت رسمی واردات خودرو و عدم امکان ثبت سفارش برخی وارد کنندگان مدلهای مرسدس بنز را با کیت بدنه تیونر MEC و با همین نام وارد میکنند.

با حذف مرسدس بنز از فهرســت رسمی واردات خودرو و عدم امکان ثبت سفارش برای مدلهای مختلف این برند، این روزها شاهد هستیم برخی وارد کنندگان مدلهای مرسدس بنز را که دارای کیت بدنه تیونر MEC هســتند با همین نام وارد میکنند. برای نمونه میتوان از CLA ها و GLA های موجود در بازار نام برد.

همچنین با حذف خودروی E200 جدید مدل 2017 از فهرست واردات، پیش بینی میشود این خودرو دوباره با کیت بدنه MEC وارد بازار ایران شــود.

پیش از این نیز اسمارت ها به همین شکل وارد کشور شده و در انتظار اخذ پالک هستند. این در حالی است که این برند آلمانی در ایران متولی رسمی دارد.

نظرات

آخرین ویدئو ها